FAQ

Moet er een clausule worden ingevoerd in het arbeidsreglement met betrekking tot de verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

We raden aan om de aanwezigheidsregistratieverplichting op te nemen in het arbeidsreglement.
Bij gebruik van een smartphone ter beschikking gesteld door de werkgever, wordt er best ook een smartphone policy opgesteld en voor ontvangst door de werknemer ondertekend.
Bij gebruik van het privétoestel door de werknemer, kunnen de modaliteiten best vastgesteld worden in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Klik hier voor modelformules.