FAQ

Is de werkgever een vergoeding verschuldigd voor gebruik van de eigen smartphone door de werknemer bij de registratie van schoonmaakactiviteiten?

Als de werknemer zijn eigen smartphone moet gebruiken om de aanwezigheid te registeren, is het professioneel gebruik van de smartphone een kost eigen aan de werkgever, die in principe moet vergoed worden.
Het is echter niet gemakkelijk om de kost van het professioneel gebruik te ramen.
Een wettelijk maximaal forfait is er niet dus dit moet geraamd worden op basis van ‘ernstige normen’. Fiscale rulings geven als indicatie een maximum van ongeveer 20 EUR per maand (tussen de 10 EUR en 14 EUR voor het toestel en 10 EUR voor het abonnement), maar dit is vaak een raming op basis van intensiever gebruik dan louter voor de aanwezigheidsregistratie.
In de schoonmaaksector (PC 121) werd hiervoor een forfaitaire vergoeding bepaald van 7 EUR per maand. We raden aan om zeker geen hogere vergoeding toe te kennen (lager kan uiteraard wel, de verplichting om 7 EUR toe te kennen is niet van toepassing in de maatwerksector).