FAQ

Is de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren cumuleerbaar met de loonpremie in individueel en collectief maatwerk?

De doelgroepvermindering is cumuleerbaar met de loonpremie in collectief en individueel maatwerk en met de structurele vermindering.