FAQ

Is de bestaande cao rond vorming nog relevant na de inwerkingtreding van de arbeidsdeal?

De cao van 15 juni 2021 inzake de vorming, die een tijdspad uittekent om in 2027 te komen tot 5 dagen middelde collectieve opleidingstijd wordt door de verplichtingen uit de arbeidsdeal niet langer relevant.