FAQ

Hoeveel bedraagt de mentorkorting?

De mentorkorting bedraagt 800 EUR per kwartaal.

Het aantal mentorkortingen is wel afhankelijk van het aantal jongeren dat in een kwartaal wordt begeleid.

Voor de jongeren die moeten aangegeven worden in DIMONA onder een andere code dan DWD en STG geldt de volgende regel: er is recht op eenmaal de mentorkorting per begonnen ‘schijf’ van 5 jongeren. Elke jongere wiens stage begint, loopt of eindigt in het kwartaal wordt meegeteld. Het resultaat wordt naar boven afgerond.

Voor de andere jongeren (die niet in DIMONA of met de code DWD of STG moeten worden aangegeven), is er recht op het laagste resultaat van volgende berekeningen:
– Een vijfde van het aantal jongeren die worden opgeleid, afgerond naar de hogere eenheid;
– Het aantal uren dat is opgenomen in de mentorovereenkomst, gedeeld door 100 keer het aantal kwartalen die vallen binnen de duurtijd van de overeenkomst, en afgerond op de lagere eenheid; Voorbeeld: een mentorovereenkomst loopt 2 kwartalen en bevat 260 EUR stage: 260 / (100*2) = 1,3 -> er is recht op één mentorkorting.