FAQ

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering en wat is de duurtijd?

De doelgroepvermindering is een volledige vrijstelling van RSZ-bijdragen voor het kwartaal van aanwerving en de 7 daaropvolgende kwartalen.
Het loon van de jongere mag tijdens de eerst vier kwartalen 7500 EUR niet overschrijden, en tijdens de volgende vier kwartalen 8100 EUR.