FAQ

Hoelang zal de mentorkorting nog blijven bestaan?

Een voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding voorziet in de opheffing van de mentorkorting en de vervanging ervan door een premie, vanaf 1 september 2023.