FAQ

Hoe moet je woon-werkverkeer met een speedpedelec vergoeden?

Volgens de wegcode valt een speed pedelec onder de categorie ‘bromfiets’. Voor de toepassing van de cao is dit dus gemotoriseerd privévervoer. De vergoeding bedraagt 54% van de NAR-tabel.
Het is dus geen verplichting, maar wel een mogelijkheid om de fietsvergoeding toe te kennen. De RSZ en de fiscus aanvaarden de fietsvergoeding ook als die wordt toegekend voor verplaatsingen met een speed pedelec.