Collectief maatwerk

Kan een doelgroepwerknemer als zelfstandige in bijberoep werken?

Kan een maatwerkbedrijf de subsidie optimaliseren door zelf te kiezen wie in de WOP-rapporten wordt opgenomen?

Wat is het ICF-indiceringsinstrument?

Wat is de International Classification of Functioning?

Kan een maatwerkbedrijf werken met flexijobs?

Kunnen maatwerkbedrijven ook andere statuten aanwerven?

Welke verplichtingen heb ik nog naar het Departement WSE als ik een nieuwe activiteit wil uitbaten?

Is enclave mogelijk bij een ander maatwerkbedrijf?

Welke administratieve verplichtingen zijn er verbonden aan enclavewerking?

Wat zijn de voorwaarden voor enclavewerking?

Wat is de impact van de herverdeling van het contingent?

Wanneer wordt het contingent herverdeeld?

Hoe werkt het mechanisme van ‘herverdeling contingent’?

Wat is het contingent collectief maatwerk van mijn bedrijf?